CLARIN-LV repozitorijs Par un PolitikaUzdevums


CLARIN ERIC (kas CLARIN-LV ir daļa) galvenais mērķis ir veicināt pētījumus humanitārajās un sociālajās zinātnēs, nodrošinot pētniekiem vienotu pieeju platformai, kas apvieno valodu resursus un progresīvus rīkus Eiropas līmenī. To īsteno, izveidojot un izmantojot kopīgu dalītu infrastruktūru, kuras mērķis ir padarīt valodu resursus, tehnoloģijas un speciālās zināšanas pieejamas humanitāro un sociālo zinātņu (turpmāk saīsināti HSS) pētnieku kopienām kopumā.

Lai uzzinātu vairāk par CLARIN ERIC, apmeklējiet CLARIN-ShortGuide.pdf


Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Lai izpildītu savu uzdevumu, esam pieņēmuši pamatnoteikumus, kas minēti pakalpojumu sniegšanas noteikumos. Piekļūstot vai izmantojot jebkāda veida datus vai pakalpojumus, ko sniedz repozitorijs, jūs piekrītat ievērot iepriekšminētajā dokumentā ietvertos noteikumus.

Dati CLARIN-LV repozitorijā ir pieejami saskaņā ar resursiem pievienoto licenci. Ja licences nav, dati ir brīvi pieejami piekļuvei, drukāšanai un lejupielādei nekomerciālu pētījumu vai privātu pētījumu mērķiem. Lietotājiem jebkurā publikācijā jānorāda saglabātais darbs, izmantojot pastāvīgu identifikatoru (sk. Datu citēšana), tā sākotnējais(-ie) autors(-i)/izveidotājs(-i) un attiecīgā gadījumā jebkurš(-i) izdevējs(-i). Visus vienumus nedrīkst apkopot ar robotiem, izņemot pilnteksta indeksēšanai vai citātu analīzei. Visus vienumus nedrīkst pārdot komerciāli, ja vien pievienotā licence to nav skaidri piešķīrusi bez autortiesību īpašnieku oficiālas atļaujas.


Par repozitoriju

Tā ir kā bibliotēka lingvistiskiem datiem un rīkiem.

  • Meklējiet datus un rīkus un vienkārši lejupielādējiet tos.
  • Noglabājiet datus un esiet drošs, ka tie tiek droši uzglabāti, ikviens var tos atrast, izmantot un pareizi citēt (dodot jums labumu)

Licences līgums un līgumi

Šobrīd CLARIN-LV izšķir trīs līgumu veidus.

  • Par katru nodoto darbu mēs slēdzam standartlīgumu ar iesniedzēju, tā saukto “Izplatīšanas licences līgumu”, kurā mēs aprakstām savas tiesības un pienākumus, un iesniedzējs atzīst, ka viņiem ir tiesības iesniegt datus un dod mums (repozitorija centram) tiesības izplatīt datus viņu vārdā.
  • Visiem, kas lejupielādē datus, ir saistoša vienumam piešķirtā licence - lai lejupielādētu aizsargātos datus, katram lietotājam ir jābūt autentificētam un tam ir elektroniski jāparaksta licence. Mūsu repozitorijā pieejamo licenču saraksts ir atrodams šeit.
  • iesniegšanas darbplūsmas laikā iesniedzēji var vienumiem noslēgt pielāgotu licenci.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Kā minēts sadaļā Licences līgums un Līgumi, mēs pieprasām datu vai rīku glabātājam parakstīt izplatīšanas licences līgumu, kas nosaka, ka viņiem ir tiesības iesniegt datus un dod mums (repozitorija centram) tiesības izplatīt datus viņu vārdā. Tas nozīmē, ka iesniedzēji ir pilnībā atbildīgi par to, lai pirms datu vai rīku publicēšanas, tos iesniedzot mums, rūpētos par intelektuālā īpašuma tiesību jautājumiem.
Ja kādam ir aizdomas, ka kāda no mūsu repozitorija datu kopām vai rīkiem pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, viņam nekavējoties jāsazinās ar mums mūsu palīdzības dienestā.


Konfidencialitātes politika

Izlasiet mūsu Konfidencialitātes politiku, lai uzzinātu, kā mēs pārvaldām personas datus, ko apkopoja CLARIN-LV repozitorijs un pakalpojumi.


Metadatu politika

Saglabātajam saturam jāpievieno pietiekami daudz metadatu, kas apraksta tā saturu, izcelsmes vietu un formātu, lai atbalstītu tā saglabāšanu un izplatīšanu. Metadati ir brīvi pieejami un tiek izplatīti publiskajā domēnā (CC0). Tomēr mēs paturam tiesības saņemt informāciju par metadatu komerciālu izmantošanu no CLARIN-LV repozitorija, ieskaitot jūsu lietošanas gadījuma aprakstu palīdzības dienestā.


Saglabāšanas politika

CLARIN-LV ir apņēmies nodrošināt repozitorijā nodoto vienumu ilgtermiņa aprūpi, saglabāt pētījumus un palīdzēt saglabāt pētījumu atkārtojamību, un cenšas īstenot pašreizējo labāko praksi attiecībā uz saglabāšanu digitālā formātā. Skatīt uzdevumu. Mēs ievērojam CLARIN noteiktās paraugprakses vadlīnijas, standartus un noteikumus.

Lai izpildītu saistības, repozitorijs nodrošina, ka datu kopas tiek pārņemtas un izplatītas saskaņā ar to licenci (sk. līgumi un līgumi). Dažreiz (licencēm, kas neatļauj publisku piekļuvi) tas nozīmē, ka datu kopai var piekļūt tikai autorizēti lietotāji.

Iesniegšanas darbplūsma, kā aprakstīts krātuvē, un mūsu redaktoru darbs nodrošina atklājamību (pieprasot precīzus metadatus) caur mūsu meklētājprogrammu, ārēji caur OAI-PMH un lapas metadatos noteiktām tīmekļa rāpuļprogrammām. Metadati ir brīvi pieejami.

Pastāv dažādas automatizētas procedūras, tostarp drošības pārbaudes, lai nodrošinātu iesniegto datu kopu integritāti un metadatu pilnīgumu. Sistēmas līmenī mēs izmantojam dažādus dublēšanas veidus uz vietas un ārpus tās un aparatūras pārraudzību. Datu kopas ir pieejamas tiešsaistē.

Mēs skatām datus un rīkus kā primāros pētniecības rezultātus, katrs iesniegums saņem pastāvīgus apzīmējumus atsaucei, un lietotāji to izmanto. Izmaiņas datu kopā pēc tās publicēšanas nav atļautas, tā vietā ir nepieciešams jauns iesniegums. Vecie jaunie iesniegumi tiek saistīti ar to metadatiem (sīkāku informāciju skatīt faq).

Regulāri piedaloties CLARIN pasākumos, atklātajos repozitorijos un dažādās citās sanāksmēs, skolās un konferencēs, repozitorija darbinieki tiek informēti par jaunākajām tehnoloģijām un/vai iniciatīvām.

Dažādu repozitorija sistēmu piedāvātās eksporta iespējas (DSpace) nodrošina, ka dati un to metadati nav slēgti un tos var pārvietot uz citu repozitorija sistēmu.

Repozitorijs veicina konkrētu failu formātu izmantošanu, kā to ieteicis CLARIN. Ieteicamie failu formāti laika gaitā mainīsies, un tādā gadījumā repozitorijs darīs visu iespējamo, lai migrētu uz citiem formātiem, vienlaikus saglabājot oriģinālus reproducējamības mērķiem (t.i., migrētais vienums būs jauns repozitorija ieraksts, kas saistīts ar veco). Formāta atlases pamatprincipi ir šādi: atvērtiem standartiem ir priekšroka salīdzinājumā ar patentētiem standartiem, formātiem jābūt labi dokumentētiem, pārbaudāmiem un pierādāmiem, teksta formātiem ir priekšroka salīdzinājumā ar binārajiem formātiem, ja iespējams. Ja tiek digitalizēts analogais signāls, ieteicams bez saspiešanas.

Ja finansējums tiktu anulēts, repozitoriju saturs tiktu nodots citam CLARIN centram.