Izvietoto vienumu dzīves ciklsIesniegtais vienums

Pēc iesnieguma deponēšanas tas tiks novietots pie iesniegtajiem vienumiem. Vienums nav publiski pieejams un gaida redaktoru, lai to apstiprinātu (vai noraidītu).

Rediģētais vienums

Redaktora uzdevums ir pārbaudīt, vai iesniegums atbilst mūsu metadatu kvalitātes un atbilstības prasībām, bitstraumes konsekvencei un IPR. Redaktors var nosūtīt iesniegumu datu glabātājam, aprakstot nepieciešamās izmaiņas. Šis solis tiek atkārtots, līdz redaktors apstiprina vienumu. Apstiprinātais vienums top par publicētu vienumu.

Publicētais vienums

Publicēts vienums iegūst PID (pastāvīgo identifikatoru), kas ir izmantojams citēšanai, piemēram, http://hdl.handle.net/11858/00-097C-0000-0022-F59C-8. LINDAT repozitorijs nodrošinās, ka PID (proti, mēs izmantojam PID http tura starpniekserveri) tiks atrisināts darba tīmekļa lapā (pat ja pašreizējā servera infrastruktūra mainās vai tiek pārvietota), aprakstot jūsu resursu.

Publicētie vienumi ir pieejami, izmantojot mūsu meklēšanas saskarni pārlūkošanas režīmā. Visu vienumu metadati tiek iesniegti meklētājprogrammām un ir pieejami, izmantojot OAI-PMH protokolu (vairākas iestādes iegūst mūsu krājumu metadatu glabātavu, piemēram, http://catalog.clarin.eu/vlo/). Izmantojot OAI-ORE protokolu, ir arī pieejama publisko iesniegumu bitsplūsma (sk. “Ierobežotās iesniegšanas”).

Publicētā vienuma dzēšana un modificēšana

Ikviens var pieprasīt, lai publicētie vienumi tiktu dzēsti; tomēr tie tiks izvērtēti katrā gadījumā atsevišķi. Turklāt mēs paturam tiesības saglabāt publicēto iesniegumu metadatus, ja nav konkrēta iemesla dzēst metadatus, turklāt tas ir arī pretrunā PID jēdzienam (pastāvīgie identifikatori). Visi PID ir pieejami no OAI-PMH saskarnes, pat ja tikai informācijai, ka vienums ir izdzēsts.

Mēs varam veikt nelielus iesnieguma (piemēram, drukas kļūdas) labojumus, izmantojot mūsu Palīdzības dienestu. Arī tas tiek izvērtēts katrā gadījumā atsevišķi. Būtisku izmaiņu gadījumā lietotājam ir jāiesniedz jauna vienuma versija, un metadatos mēs norādīsim, ka tas ir aizstāts ar jaunāku versiju.

Ierobežoti iesniegumi

Visi metadati vienmēr ir publiski pieejami. Lai arī mēs atbalstām brīvu piekļuvi, tomēr mēs arī atbalstām arī ierobežojošas licences bitplūsmām, kuras pirms lejupielādes ir elektroniski jāparaksta. Mēs sekojam līdzi šiem e-parakstiem, ja ir IĪT pārkāpumi.

Skatiet pašlaik pieejamās licences vai lūdziet mums pievienot konkrētu licenci.

Mēs atbalstām arī embargo noteikšanu bitplūsmai, proti, bitplūsmas ir publiski pieejamas pēc konkrētiem datumiem.